لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

American Horror Stories - First Season

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

 • سال : 2021
 • زیرنویس با امتیاز خوب
 • بدون امتیاز
 • مشاهده شده
 • Farsi/Persian
  • American.Horror.Stories.S01E03.Drive.In.720p.HULU.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • American.Horror.Stories.S01E03.Drive.In.1080p.HULU.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb
  • American.Horror.Stories.S01E03.720p.WEB.H264-GGWP
  • American.Horror.Stories.S01E03.1080p.WEB.H264-GGEZ
  • American.Horror.Stories.S01E03.1080p.HEVC.X265-MeGusta
  By TAMAGOTCHi

  ██► مــریــم ، Tamagotchi یـاشـار | ◄◄  

 • Farsi/Persian
  • American.Horror.Stories.S01E02.WEBRip.x264-ION10
  • American.Horror.Stories.S01E02.720p.WEB.X265-MiNX
  • American.Horror.Stories.S01E02.720p.WEB.H264-CAKES
  • American.Horror.Stories.S01E02.1080p.WEB.H264-CAKES
  • American.Horror.Stories.S01E02.1080p.HEVC.X265-MeGusta
  By TAMAGOTCHi

  ██► Tamagotchi یـاشـار | ◄◄  

 • Farsi/Persian
  • American.Horror.Stories.S01E01.WEBRip.x264-ION10
  • American.Horror.Stories.S01E01.720p.WEB.X265-MiNX
  • American.Horror.Stories.S01E01.720p.WEB.H264-CAKES
  • American.Horror.Stories.S01E01.1080p.WEB.H264-CAKES
  • American.Horror.Stories.S01E01.1080p.HEVC.X265-MeGusta
  By carelless_whissper

  ██► مریــــــم | ◄◄  

 • English
  • American.Horror.Stories.S01E04.WEB.x264-PHOENiX
  • American.Horror.Stories.S01E04.720p.WEB.X265-MiNX
  • American.Horror.Stories.S01E04.720p.WEB.H264-GGWP
  • American.Horror.Stories.S01E04.720p.HEVC.X265-MeGusta
  • American.Horror.Stories.S01E04.1080p.WEB.H264-GGEZ
  By Mouad49

  Duration: 00:37:41 

 • English
  • American.Horror.Stories.S01E03.WEB.x264-PHOENiX
  • American.Horror.Stories.S01E03.720p.WEB.X265-MiNX
  • American.Horror.Stories.S01E03.720p.WEB.H264-GGWP
  • American.Horror.Stories.S01E03.1080p.WEB.H264-GGEZ
  By Mouad49

  Duration: 00:40:49 

 • English
  • American.Horror.Stories.S01E02.WEBRip.x264-ION10
  • American.Horror.Stories.S01E02.720p.WEB.X265-MiNX
  • American.Horror.Stories.S01E02.720p.WEB.H264-CAKES
  • American.Horror.Stories.S01E02.720p.HEVC.X265-MeGusta
  • American.Horror.Stories.S01E02.1080p.WEB.H264-CAKES
  By Mouad49

  Duration: 00:45:57. 

 • English
  • American.Horror.Stories.S01E02.WEBRip.x264-ION10
 • English
  • American.Horror.Stories.S01E02.1080p.WEB.H264-CAKES
  By marko23

  Non Hi:WebRip/Webdl:Duration : 45 min 56 s 264-PHOENiX 264-CAKES 264-CAKES 265-MiNX 264-ION10 

 • English
  • American.Horror.Stories.S01E01.WEBRip.x264-ION10
  • American.Horror.Stories.S01E01.720p.WEB.X265-MiNX
  • American.Horror.Stories.S01E01.720p.WEB.H264-CAKES
  • American.Horror.Stories.S01E01.1080p.WEB.H264-CAKES
  • American.Horror.Stories.S01E01.1080p.HEVC.X265-MeGusta
  By Mouad49

  Duration: 00:48:13 

 • English
  • American.Horror.Stories.S01E01.WEBRip.x264-ION10
 • English
  • American.Horror.Stories.S01E01.1080p.WEB.H264-CAKES
  By marko23

  Non Hi:WebRip/Webdl:Duration : 48 min 13 s 264-PHOENiX 265-MiNX. 264-CAKES 

 • English
  • american.horror.stories.s01e01.1080p.web.h264-cakes